هفدهم ژوئن Archive

به استقبال روز جهاني مقابله با بيابان‌زايي برويم

پنج شنبه – هفدهم ژوئن 2010 – كه از راه برسد، مردمان زمين در بيش از 193 كشور جهان براي پانزدهمين سال، آيين‌هاي نكوداشت روز جهاني مقابله با بيابان‌زايي و كاهش اثرات خشكسالي را برگزار خواهند كرد. بيابان‌زايي را...