پارک ملی دریاچه ارومیه Archive

این تابلو چه رازی را برملا می سازد؟!

این تابلو در مقابل درب ورودی مدیریت پارک ملّی دریاچه ارومیه، قرار دارد. به نظر شما رمز و راز این تابلو در چیست و از کدام واقعیت سخن می گوید؟! موافق(0)مخالف(0)