پارک پردیسان Archive

تهران؛ نخستین شهر خاورمیانه که صاحب یک سینماتک محیط زیستی می‌شود!

    یک خبر خوش برای آنها که سینما و محیط زیست را دوست دارند!     شنبه‌ی گذشته – 10 اسفند 1392 – فرهاد توحیدی و امیر اثباتی، دو تن از مدیران ارشد خانه سینما، مهمان پارک پردیسان...