پانل خورشیدی Archive

هندی‌ها می‌خواهند 20 هزار مگاوات برق خورشیدی تولید کنند!

برای این که تصویر درستی از بلندپروازی هندی‌ها بدست آورید، کافی است به یاد آوریم که بزرگترین نیروگاه تولید برق کشور، نیروگاه شهید عباسپور است که 2 هزار مگاوات بیشینه‌ی تولید آن است. به عبارت دیگر، هندی‌ها می‌خواهند تا...