پتروشیمی Archive

محیط زیست در پتروشیمی بندر امام!

مجتمع پتروشيمي بندرامام، مهمترين پتروشيمي در كشور به شمار آمده و واجد بیشترین تولید و درآمد است. تعداد 3400 نيروي رسمي و چیزی بین 6 الي 7 هزار نفر نيروي پيمانكار هم‌اکنون در این واحد بزرگ تولیدی کشور مشغول...