کابوس Archive

کابوسی که بیابان‌زایی برای کره زمین به ارمغان می‌آورد؟!

پیش‌تر اشاره کردم که جریان بیابان‌زایی بیش از همه، زیست‌اقلیم‌های خشک جهان را متأثر کرده و می‌کند؛ زیست‌اقلیم‌های که اصطلاحاً از آنها با عنوان سرزمین‌های خشک یا drylands یاد می‌شود. سهم سرزمین‌های خشک از وسعت خشکی‌های کره زمین هم‌اکنون...