کارآگاهان علم Archive

امشب در برنامه کارآگاهان علم – رادیو جوان

کارآگاهان علم، نام برنامه‌ای است که توسط گروه جوان و دانش رادیو جوان، تهیه می‌شود و به صورت زنده از ساعت 22 الی 23:30 چهارشنبه شب‌ها از رادیو جوان پخش می‌شود. برنامه‌ی امشب مربوط می‌شود به حوزه‌ی محیط زیست...