کارگروه ملی بیابان زدایی Archive

کارگروه ملّی بیابان‌زدایی ؛ دو گام به جلو ، یک گام به عقب!

در اجلاس هزاره‌ی سازمان ملل متحد که در آغازین سال قرن بیست و یکم در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد، تمامی رهبران جهان متفق‌القول بودند که بیابان‌زایی – desertification – یکی از مهم‌ترین تهدیدهایی است که کیفیت...