کوشان مهران Archive

نگاه کنید که ریزگردها چه بلایی بر سر گل‌ها در تنکابن آورده‌اند!

تصاویری را که ملاحظه می‌کنید، یکی از هموطنان عزیز و خبرنگاران افتخاری درویش پرس! از تنکابن برایم ارسال داشته است. نگاه کنید که چگونه ریزگردهای عربی و غیر عربی از لرستان و اصفهان و تهران هم گذشته و اینک تا...