کوه کلار Archive

مغول هم نکرد این کاری که ما با وطن‌مان می‌کنیم!

این تصاویر اشک مرا درآورد … مگر می‌شود هنوز آدم‌هایی وجود داشته باشند که این گونه مغول‌وار به تاراج طبیعت خویش پرداخته و آن را نابود سازند؟ مگر ما اسکندر و اینجا تخت جمشید است که آن را به...