گاومیش Archive

زور گاومیش‌ها از کجا می‌آید؟

چند روزی است که ماجرای چرای بدون مجوز عده‌ای گاومیش معلوم‌الحال و مشکوک در تالاب بخت‌برگشته‌ی گندمان، جنجالی بزرگ آفریده و همه را متوجه خویش کرده است! به نحوی که ردپای این رخداد عجیب را می‌توان در هر روزنامه...