گراز Archive

نظرتان در باره این عکس چیست؟!

    به خبرآن لاین بروید، یادداشتم را بخوانید و همچنین کامنت‌ها را … به ویژه کامنت مهم هموطنی به نام رضا. تا دریابید که ماجرای این عکس چیست و چرا نباید گرازها را “بلا” نامید؟ موافق(1)مخالف(2)