بایگانی برچسب: s

جهان سر به سر چو فسانه است و بس!

لطفاً  هیچ کاری نکنید! فقط بر روی این تصویر کلیک کرده تا بتوانید در ابعادی بزرگ‌تر آن را ببینید …
آنگاه برایم بنویسید که دارید چه می‌بینید و چه احساسی را تجربه می‌کنید؟
حتمن من هم در عوض برایتان خواهم گفت که فردوسی بزرگ بیش از هزار سال پیش، در انتهای داستان کیومرث چرا می‌نویسد:

جهان سر به سر چو فسانه است و بس
نماند بد و نیک بر هیچکس