بایگانی برچسب: s

از دیدن این کامیون چه حالی به شما دست می‌دهد؟!

وقتی این کامیون را در حین تماشای این فیلم دیدم، دریغم آمد تا خوانندگان گرامی این سطور را از تماشایش محروم کنم …
منتها پیش از آن که حس و حال خودم را از تماشای این کامیون برایتان بگویم، ترجیح می‌دهم که خواننده‌ی نظرات شمایان باشم.
ممنون از جلیل نوذری عزیز که این فیلم را برایم فرستاد.