اروند و پاکسازی خجیر

اروند و پاکسازی خجیر

لحظه‌ی قشنگی برایم بود … زیرا بدون آنکه اشاره‌ای بکنم، دیدم اروند دارد گشتی در منطقه می‌زند و پلاستیک‌های رها شده در خجیر را جمع می‌کند

یازدهم اسفند ۱۳۹۰

3 thoughts on “اروند و پاکسازی خجیر”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *