9 thoughts on “زندگی در سراخیه ؛ ونیز ایران!”

 1. البته گذشته از این وجه فرصت سوزی ؛

  این عکس ،مثل خود زندگی است
  بازی بچه ها ، خانه ی زنان و کار مردان

 2. یکه تکه از زندگی …
  آن گوشه مردان دارند تور ماهیگیری شان را آماده می کنند … زنان به آماده کردن غذا مشغولند و بچه ها ، بچه گی شان را می کنند …
  همه را می توانی در آب هم ببینی! نه؟
  درود بر مسعود عزیز …

 3. درسته همه رو میشه در این آب دید
  هم جالب…..هم تامل برانگیز
  ثبت خیلی خوبی همراه تمام آن چیزهایی که نوشتید!!؟
  کاش بشه از این فرصت ها استفاده کرد؟
  🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *