Tag Archives: rifr

اروند و ماجرای ماهی هفت سین شب عید

اروند و ماجرای ماهی هفت سین شب عید

یکی از دلمشغولی‌های اروند، نگهداری ماهی سرخ هفت سین است … انگار یک وظیفه اساطیری است که بر دوش او نهاده شده و چقدر حرف دارد برای گفتن با ماهی‌هایش …
فکر می‌کنم دنیای بچه‌ها با حضور ماهی‌ها در نزدیک‌ترین فاصله به ایشان، رنگین‌تر و شاداب‌تر می‌شود …
یک روز از من پرسید:
پدر!  ماهی‌ها چه جوری می‌خوابند؟
.
باغ گیاه شناسی ملی ایران؛ قطعه هیرکانین؛ ۱۵ فروردین ۱۳۸۶