منابع آب Archive

برنامه‌هايي كه مي‌آيند و مي‌روند در برابر مشكلاتي كه مي‌آيند و نمي‌روند!

سه‌شنبه گذشته – 21 خرداد 87- به دعوت سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان تهران، در نشستي حاضر بودم كه به هدف چاره‌جويي براي بحران خشكسالي تشكيل شده بود؛ نشستي كه چند تن از مديران و كارشناسان ارشد و پيشكسوت...

گزارش نخستين همايش «ضد سد» در ايران – بخش دوم

       همايش قرار بود ساعت 17 روز يكشنبه، 29 ارديبهشت ماه در تالار شهرياران جوان وابسته به شهرداري تهران برگزار شود؛ امّا اين اتفاق نيافتاد! چرا كه اندكي پيش از شروع رسمي مراسم، برق منطقه قطع شد و يك...

همايشي براي بررسي پيامدهاي سدهاي بزرگ

     به گمانم اين براي نخستين بار است كه در ايران، همايشي مي‌خواهد بر پا شود كه نه به تجليل و ستايش از روند سدسازي، كه به تأمل و مداقه در لزوم آن و نشانزدهاي ناميمونش بر كارايي سرزمين...

دو و نيم ميليارد دلار خسارت سالانه خشكسالي در كشور!

همزمان با داغ شدن نگراني‌هاي حاصل از رخداد يك خشكسالي بي‌سابقه، آن هم پس از يك سرما‌زدگي كم‌سابقه در زمستان 86، صبح چهارشنبه – 21 فروردين ماه 87 –  نشستي كارشناسي به منظور ارايه‌ي «برنامه‌ي راهبردي خشكسالي كشاورزي» توسط...

هشدار آهنگ كوثر را جدي بگيريم ، شايد واپسين فرصت باشد!

      امروز، روزنامه اعتماد تازه‌ترين اثر نوشتاري استاد فرزانه، دكتر آهنگ كوثر را منتشر كرده است؛ دستنوشته‌اي مستدل و صريح در پاسخ به هياهوهاي آبسالاران توسعه‌گر و طبيعت ستيز، كه با هوشمندي و دانايي به رشته تحرير درآمده است....

“كم‌جان” را چگونه “بي‌جان” كرديم؟!

  «دريغ بر ملتي كه دَم برنمي‌آورد، مگر هنگامي كه در تشييع جنازه گام برمي‌دارد؛ خود را نمي‌ستايد، مگر در ميان ويرانه‌هايش؛ و عصيان نمي‌كند، مگر هنگامي كه گردنش در ميان تبر و كنده قرار دارد.»                                                       جبران خليل...