آب های زیرسطحی Archive

پارادوکس آب در کرمان!

استان کرمان شاید بعد از استان فارس با بیشترین تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی‌اش مواجه است؛ رخدادی که بیش از دو دهه است که به واقعیت غم‌انگیز کرمان بدل شده است. حال در چنین شرایطی، حتماً برای شما جالب...