انتخابات ریاست جمهوری یازدهم Archive

تکرار بدیهیات در باره جایگاه محیط زیست از سوی کاندیداها کافی نیست!

    هشت مرد داوطلب تسخیر ساختمان پاستور در حوزه محیط زیست باید چه چیزهایی را بگویند و از چه تکرارهای کلی و بدیهی‌ای صرف نظر کنند؟     گفتگوی مرا در این باره با بهار سلاح ورزی در...