جنگل خيرود Archive

اين بلوط عجيب را در جنگل خيرود ديده‌ايد؟

نگاه كنيد كه چگونه حتا مانعي چون سنگ هم نمي‌تواند اين درخت بلوط را در جنگل خيرود نوشهر از رويش و به سوي نور دويدن بازدارد … نگاه كنيد كه چگونه نرم نرمك پيش‌روي را ادامه داده و سرانجام با...