دادستان تهران Archive

و سرانجام گروهی از تهرانی‌ها به دعوت دادستان تهران لبیک گفتند!

چند روز پیش در ماجرای گاف بزرگ آقای هواشناسی، نوشتم که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان کل تهران چراغ سبز خود را به آن گروه از شهروندانی که از این هوای آلوده و کاسه‌ی چه کنم چه کنم مدیریت حاکم...