دانشگاه صنعتی اصفهان Archive

آیا می‌دانید مهم‌ترین عامل بیابان‌زایی در ایران چیست؟!

بیابان‌زایی یا تخریب سرزمین – Land Degradation– به مجموعه فرآیند‌های با منشأ انسانی یا طبیعی اتلاق می‌شود که ضریب کارایی سرزمین را کاهش داده و کارمایه‌ها را نابود سازد. اینک شرکت‌کنندگان در همایش ناگفته‌های سدسازی که در آخرین‌ روزهای...

معرفی چند درخت مشکوک به مقدس نما بودن در دانشگاه صنعتی اصفهان!

ساعتی پیش از همایش ناگفته های سدسازی در اصفهان، برگشتم و به زودی روایت هایی از این همایش ارزشمند خواهم نوشت. تا آن زمان، خواستم توجه اداره اوقاف استان گیلان را به چند درخت مشکوک در محوطه دانشگاه صنعتی...

فردا، دوباره تن سدسازان به لرزه می‌افتد!

فردا، دانشگاه صنعتی اصفهان، میزبان و متولی همایشی است با عنوان: “ناگفته‌های سدسازی در ایران”. همایشی که بی‌شک در نوع خود و به ویژه در شهر اصفهان بی‌نظیر است و می‌تواند دوباره لرزه بر اندام مافیای سدسازی در کشور...