دریاچه چیتگر Archive

دریاچه چیتگر ؛ فرصتی که نباید به تهدید بدل شود!

    دریاچه چیتگر به عنوان بزرگترین دریاچه انسان ساخت ایران، قرار است به زودی در باختر تهران آبگیری شود. البته نخست قرار بود که این اتفاق در پاییز سال 90 بیافتد و سپس به بهمن ماه همان سال تغییر...