علی عظیمی Archive

در ستایش پیوندی که احترام به دماوند را معنی کرد

می‌گویند: بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه‌ی عشق تر است … این که بهناز و علی – دو هموطن کوهنورد ما، بخواهند تا این بهترین و ماندگارترین حادثه‌ی زندگی‌شان را در کاکل سپید دماوند جاودانه سازند؛...

آسمانی ترین پیوند بر فراز دماوند!

در نوزدهمین روز از نخستین ماه تابستان 1389، در جایی از وطن که کمترین فاصله را با آسمان دارد، بهناز و علی، فراموش‌نشدنی‌ترین روز زندگی‌شان را جشن خواهند گرفت با این پیام به هموطنان عزیزشان: احترام به دماوند، احترام...