غزه Archive

فردا قلب زمین در کیگالی ، مسلخ نسل‌کشی قرن ، می تپد!

فردا، پنجم ژوئن است؛ روزی که چند سالی است در اغلب تقویم‌های ایرانی هم به عنوان روز جهانی محیط زیست با رنگ قرمز مشخص شده است؛ رنگی که البته همه می‌دانیم انتخابش ربطی به محیط زیست ندارد! دارد؟ امسال...