غلامرضا نبی بیدهندی Archive

نبی بیدهندی: مدیریت زباله در ایران با کیست؟!

در سومین بخش از گزارش 4 ساعت گفتگو با شهردار تهران، می‌رسیم به سخنان دکتر غلامرضا نبی بیدهندی، رییس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران. ایشان پس از تمجید از مدیریت آقایان قالیباف و حیدرزاده (به ویژه در بخش آموزش...