مدیریت بحران Archive

یک گفتگوی شنیدنی بین آخانی، حسام و درویش در گلستان!

در حالی که در این لحظه شعله های آتش در پارک ملی گلستان جای خود را به آتش زیر خاکستر داده است؛ آتشی که اگر امشب بر آن باد نوزد ممکن است تا فردا کاملاً مهار شود؛ امشب در...