مرتضی اسلامی Archive

یوز را در فوتبال و صنعت خودروسازی به یک فرصت بدل سازیم!

    همان طور که پیش‌تر اشاره کردم، پنج شنبه و جمعه‌ی گذشته – 7 و 8 شهریور 1392 – به همت بروبچه‌های سختکوش انجمن یوز و دیگر دوستداران محیط زیست ایران، جشنواره‌ای در محل باغ وحش ارم تهران...