مقام معظم رهبری Archive

چرا جایگاه محیط زیست آنی نیست که باید باشد؟

خوشا به حال درختی که سبز می‌شکند که مرگ برگ، نیارزد به درد زرد شدن     در نظام برنامه‌ریزی کشور، همچنان محیط زیست چرخ پنجم هم نیست! چرا؟ موافق(0)مخالف(0)