مه لقا ملاح Archive

مه لقا ملاح؛ بانویی که به احترامش باید کلاه از سربرداشت

    پنج شنبه گذشته – 21 دی ماه 1391 – روزنامه شرق، ویژه‌نامه‌ای را به بزرگداشت مادر محیط زیست ایران، بانو مه لقا ملاح اختصاص داد که در آن ویژه‌نامه، نگارنده هم در کنار گروهی دیگر از مدعوین...