مگس میاز Archive

چرا گوزن زرد حریف مگس میاز در کرخه نشد؟!

    ماجرای تلخ کشتار یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین علفخواران کشور – گوزن زرد – توسط یکی از کوچک‌ترین حشره‌های موجود در ایران – مگس میاز – در منطقه حفاظت شده کرخه بار دیگر ثابت کرد که عدم...