نمایندگان مردم Archive

مطالبات امیدبخش و غیرقابل پیش‌بینی نمایندگان مردم در چابهار

    این شاید برای نخستین بار باشد که نمایندگان مردم یک منطقه‌ی دورافتاده، در ملاقات با یک مقام ارشد از سازمان حفاظت محیط‌ زیست، درخواست‌هایی را مطرح می‌کنند که وی را شگفت‌زده و در عین حال شادمان می‌سازد...