پارك ملي كوير Archive

ماهي روي خاك چه مي‌كند؟!

عباس رجايي، رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي اخيراً پرده از يك بي‌قانوني بزرگ به بهانه‌ي احداث آزادراه تهران شمال برداشته است كه شگفتي و افسوس نگارنده و بسياري همچون او را به همراه داشته...

چگونه راهسازان در پارك ملي خجير از 5 ميليارد تومان گذشتند؟!

مطابق وعده‌اي كه داده بودم، فايل شنيداري چهاردهمين برنامه “گفتگوي داغ سبز” در 57 دقيقه و 52 ثانيه هم اكنون در اين نشاني بر روي سايت راديو اينترنتي ايران صدا قرار گرفته است. شنيدن اين برنامه را به آن...