پارک ملی خبر Archive

تصاویری هوش‌ربا از روستای هدف گردشگری در خبر!

پارک ملی خبر (KHABR) را همه می‌شناسیم و پیش‌تر هم در مورد آن نوشته‌ام؛ اینک می‌خواهم توجه خوانندگان عزیز مهار بیابان‌زایی را به روایت‌های جدیدی از این پارک کاغذی! جلب کنم که حقیقتاً تأسف‌بار است … توگویی انگار هیچ...

خبری از آینده: پارک ملّی خَبر در کرمان گُم شده!

در پارک ملّی خبر چه خبر است؟ آنجا تا سال 1341 گورخر داشت؛ تا سال 1345 آهو هم داشت تا سال 1353 دسته‌های 50 تایی کرکس در آسمان خبر (khabr) مشاهده می‌شد؛ تا سال 1356 بیش از 25 هزار...