پرتاب زباله Archive

پرتاب زباله‌ها به طبیعت ایران، از کدام واقعیت حکایت دارد؟

طبیعت رنجور وطن، یک نوروز دیگر را هم سپری کرد و آنگونه که مقامات گردشگری کشور اعلام می‌کنند، تقریبن تعداد رخداد سفر در طول تعطبلات نوروزی 1389 برابر با جمعیت کشور بوده است و شاید هم بیشتر! چنین حجم...