پژمان نوروزی Archive

بررسی ردپای اکولوژیک تهران در سلام تهران!

ساعت 8:15 صبح امروز – چهارشنبه دوم تیرماه 1389 – به بحث در باره‌ی شاخص‌های محیط زیستی تهران بزرگ در برنامه سلام تهران به همراه دکتر پژمان نوروزی در شبکه پنجم سیما ادامه خواهم داد؛ شهری با وسعت 734...