پیوند عروسی Archive

در ستایش پیوندی که احترام به دماوند را معنی کرد

می‌گویند: بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه‌ی عشق تر است … این که بهناز و علی – دو هموطن کوهنورد ما، بخواهند تا این بهترین و ماندگارترین حادثه‌ی زندگی‌شان را در کاکل سپید دماوند جاودانه سازند؛...