زخم های آبادان در بوارده!

محله بوارده محل زندگی کارمندان شرکت نفت ایران در آبادان بود. این منطقه مسکونی تا پیش از جنگ تحمیلی متعلق به کارمندان رده میانی و بالای شرکت ملی نفت ایران بود. هفتم فروردین 1392

مارمولک ساکن در یک نخل بازمانده از جنگ هشت ساله!

این مارمولک در شکاف بوجود آمده از یک درخت نخل در محوطه موزه آبادان زندگی می کند! درختی که هنوز توانسته پس از تحمل خمپاره های فراوان دوران جنگ به حیات خود ادامه دهد و حتا خرما هم بدهد! رمولک