اروند و ماجرای ماهی هفت سین شب عید

یکی از دلمشغولی‌های اروند، نگهداری ماهی سرخ هفت سین است … انگار یک وظیفه اساطیری است که بر دوش او نهاده شده و چقدر حرف دارد برای گفتن با ماهی‌هایش … فکر می‌کنم دنیای بچه‌ها با حضور ماهی‌ها در نزدیک‌ترین فاصله به ایشان، رنگین‌تر و شاداب‌تر می‌شود … یک روز از من پرسید: پدر!  ماهی‌ها …