دره ستاره ها

جایی در زمین … در ایران … در خلیج فارس و در جزیره زیبای قشم؛ سرزمینی که بومی‌هایش هنوز فکر می‌کنند محل برخورد شهاب سنگی آسمانی است! اما حقیقت این است که حاصل بازی آب و خاک است! نیست؟ نهم اسفند 1390 دره ستاره ها در ژئوپارک قشم