دره ستاره ها

دره ستاره ها

جایی در زمین … در ایران … در خلیج فارس و در جزیره زیبای قشم؛ سرزمینی که بومی‌هایش هنوز فکر می‌کنند محل برخورد شهاب سنگی آسمانی است! اما حقیقت این است که حاصل بازی آب و خاک است! نیست؟

نهم اسفند ۱۳۹۰
دره ستاره ها در ژئوپارک قشم

2 thoughts on “دره ستاره ها”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *