بایگانی برچسب: s

شادی‌ها را به فردا نینداز!

هفته گذشته در ایستگاه انجدان، واقع در منطقه‌ی حفاظت شده هفتاد قله در استان مرکزی بودم. ارتفاع منطقه از سطح دریا، ۲۱۰۰ متر ، واقع در غرب منطقه لته در (۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اراک) است. درمنه، استیپا و آستراگالوس نیز، تیپ غالب گیاهی مراتع منطقه را تشکیل می‌دهد.

در آنجا «او» را دیدم که در کمترین فضای ممکن، آرام گرفته بود … وقتی محو تماشایش بودم، به یاد جمله‌ی بزرگی افتادم که می‌گفت: « درست است که باید به افکار بزرگ اندیشید، امّا این دلیل نمی‌شود که از شادی‌های کوچک لذت نبریم.»

به نظر می‌رسید که زمین ناپایداری را برای ماندن انتخاب کرده است … اما یادم رفته بود که او پرنده است! و پرنده حتا می‌تواند بر پرتگاه آشیان بسازد.

آمده بودم تا در معیت گروه ارزشیابی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور(آقایان دکتر طبایی عقدایی، دکتر حسین سردابی و دکتر قادر کریمی)، از نزدیک در جریان میزان پیشرفت طرح‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی قرار بگیریم. اما به دلیل سرمای شدید سال گذشته، خشکسالی امسال، عدم تخصیص اعتبار لازم و نیز نبود همکاری جوامع محلی منطقه و تجاوز به منطقه‌ی محصور شده طرح، پیشرفت محسوسی مشاهده نشد.

خوشبختانه مشاهده‌ی او و صبوری‌هایش، درد پژوهش را – در این زمان – برایم تحمل‌پذیر کرد … هم اویی که یادم انداخت، شادی لحظه‌ها را در «لحظه‌ها» درک کنم و به فردا نیاندازم.
طبیعت درس‌های بزرگی برای ما دارد، به شرط آن که مجال شنیدن و دیدنش را به خود بدهیم.