قاصدک تنها نرو

قاصدک تنها نرو

اروند در حال دمیدن به قاصدک در باغ بهادران

کنار زاینده رود

هشت فروردین ۱۳۸۹

بگذارید امروز، گذشته را با خاطره و آینده را با اشتیاق در آغوش بفشارد

جبران خلیل جبران

3 thoughts on “قاصدک تنها نرو”

  1. آخ … قاصدک آرزو ها ….. توی حیاط محل کار مادرم پر بود از قاصدک … . من روی چم ها مینشستم و دنبال شبدر چهاربرگ میگشتم….. از آرزو های اون روزهام …. چیز زیادی یادم نمیاد … همین خاطره هاش باقی مونده و … البته کی میدونه … شاید اون آرزو هایی که من یادم نمیادشون …. برآورده شدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *