8 thoughts on “جزیره انسان ساخت!”

 1. بعضی وقتها..لحظه هایی پیش می آید که دوست داری..از همه دور باشی..بروی یک جای دور ..یک جزیره ی متروک وبنشینی ..وفکر کنی..و آرامش بگیری..
  هرچند مثل یک رویاست..اما وجود داره.وشما ثبتش کردید..من هم ثبت کردم..ولی در جاهای متفاوت
  زیباست

 2. جالبه … من فکر می کردم این مردان هستند که گاه جزیره تنهایی را به قیمت زندگی شان می خرند!
  نگو، جزیره تنهایی، انگار جنسیت نمی شناسد! می شناسد؟

 3. وقتی به دنبال آرامش باشی..دیگه مرد وزن نداره؟درست مثل زندگی..دوست داشتن.ومرگ ..وقتی موقعش برسد.مهمم نیست مرد هستی یا زن؟
  اصل رفتنه؟
  ……………………و جنسیت نمی شناسد؟

 4. بله در مرگ هیچ تبعیضی بین فقیر و غنی یا مرد و زن وجود ندارد.
  مرگ یگانه واقعیت جهان است که همه عادلانه از آن و به یک نسبت سهم می برند! درود …۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *