11 thoughts on “خوزستان در دود!”

 1. خوزستان می سوزد تا ایران نفس بکشد …
  خیلی زیبا ، دلنشین و گزنده بود
  دست مریزاد

 2. تعطیلات هفته گذشته آنجا بودیم دخترم علت این آتش ها را پرسید من هم با دانسته هایش جوابش دادم که این گاز همراه نفت است با نگاه خاصی گفت یعنی ما گازی که می شه مصرف کرد را می سوزانیم . در جوابش سکوت کردم چون این سوال کودکی های من هم بود.

 3. تعطیلات هفته گذشته آنجا بودیم دخترم علت این آتش ها را پرسید من هم با دانسته هایم جوابش دادم که این گاز همراه نفت است با نگاه خاصی گفت یعنی ما گازی که می شه مصرف کرد را می سوزانیم . در جوابش سکوت کردم چون این سوال کودکی های من هم بود.

 4. تشکر
  می دانستید محدوده اطراف این آتش ها در اهواز ،قدیم ها تفرجگاه پاییزه بوده تو آلبوم خانوادگی پدرم چند عکس هست

 5. شاید مردم آن موقع در حال و هوای ملی شدن صنعت نفت بوده اند و تن به گرمای آتش در دل شب سپرده وستارگان را در دل شب با نور مواج گونه این آتشها نظاره می کردند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *