مظلوم ترین آرامگاه در ایران!

آرامگاه یعقوب لیث صفاری در حال نابودی و فراموشی است و دریغ از یک تابلوی راهنما در کنار آن! آن هم برای سرداری که جانش را برای اعتلای نام ایران و زبان فارسی داد روستای شاه آباد – 10 کیلومتری دزفول – سوم فروردین 1392 م

زخم های آبادان در بوارده!

محله بوارده محل زندگی کارمندان شرکت نفت ایران در آبادان بود. این منطقه مسکونی تا پیش از جنگ تحمیلی متعلق به کارمندان رده میانی و بالای شرکت ملی نفت ایران بود. هفتم فروردین 1392

نخلی که در آبادان هنوز بار می دهد!

این نخل زخم خورده از ترکش خمپاره های دشمن بعثی در موزه آبادان، هنوز بار می دهد و آشیان مارمولک ها هم هست!

قطع درخت کهنسال به بهانه زیباسازی منظر!

کوشان مهران معروف به اشکار در کنار تنه ی بریده ی این درخت کهنسال در امامزاده شهر تنکابن و محل دفن شهید شیرودی دیده می شود. نهم شهریورماه 1389