Category Archives: flowers

بنفشه ای که درس ایستادگی می دهد

بنفشه ای که درس ایستادگی می دهد

تقدیم به مادری که ۲۰ روز است نمی تواند اشک های فرزند دو ماهه اش را پاک کند …

بیاییم همه برای این مادر دعا کنیم تا از کما خارج شود …

 


وقتی این لطیف ترین گل بهار می تواند اینگونه از دل سنگ بیرون جهیده و به آفتاب سلام دهد؛ آن مادر چرا نتواند؟

حیاط منزل هومان خاکپور در بروجن – نخستین روز بهار ۱۳۹۰