سنجاقک بیت راشد

تقدیم به مونترا که با سلامتی دوباره اش، یادمان انداخت که زندگی زیباست این سنجاقک را در دومین روز از اردیبهشت 1390 در منطقه بیت راشد – 60 کیلومتری شمال بستان – شکار کردم