دره ستاره ها

جایی در زمین … در ایران … در خلیج فارس و در جزیره زیبای قشم؛ سرزمینی که بومی‌هایش هنوز فکر می‌کنند محل برخورد شهاب سنگی آسمانی است! اما حقیقت این است که حاصل بازی آب و خاک است! نیست؟ نهم اسفند 1390 دره ستاره ها در ژئوپارک قشم

بلوط مال خلیفه

این درختچه بلوط در دو کیلومتری محور مال خلیفه به چشمه سندگان دارد با من و تو حرف می زند … بیش از شصت سال است که دارد با من و تو حرف می زند! یعنی از زمانی که دولت محمد مصدق در اوج اقتدار بود … چهارم فروردین 1390 جنوب استان چهارمحال و بختیاری